Hospital at Home

Het merendeel van de patiënten met cognitieve stoornissen woont thuis met hulp van mantelzorgers en gespecialiseerde thuiszorg. Een acute ziekenhuisopname verloopt bij deze patiënten vaak gecompliceerd door het optreden van ziekenhuis-gerelateerde complicaties zoals vallen, delier, ondervoeding en achteruitgang van het functioneren. Na ontslag uit het ziekenhuis kan een groot deel van deze patiënten niet terug naar huis en moet (tijdelijk) worden opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Hospital at Home (H@H) wil een nieuw zorgpad bieden waarin ziekenhuiszorg in een patiënt zijn eigen huis kan worden gerealiseerd en daardoor ziekenhuis-gerelateerde complicaties en verpleeghuisopnames kunnen worden voorkomen. De doelgroep van Hospital at Home is patiënten van 65 jaar en ouder met cognitieve stoornissen (zoals dementie) die in het ziekenhuis opgenomen moeten worden vanwege een acute zorgvraag. In plaats van zorg in het ziekenhuis zal er ziekenhuisverplaatste zorg in het eigen huis van de patiënt plaats vinden. We hopen door patiënten in hun thuisomgeving te behandelen meer kwalitatieve tijd thuis te kunnen bieden en het optreden van ziekenhuis-gerelateerde complicaties bij patiënten met cognitieve stoornissen te verminderen.

Website: www.hospitalathome.nl

Twitter: @_HospitalatHome

 

Artikelen

Er zijn om dit moment nog geen artikelen.