SENIORLINES

In oktober 2014 is het SENIORLINES consortium, een uniek samenwerkingsverband van internisten, geriaters, chirurgen, verplegings- en bewegingswetenschappers, gestart met een cohort onderzoek bij meer dan 1.000 patiënten van 70 jaar en ouder. In dit longitudinale prospectieve onderzoek zullen senioren, vanaf 70 jaar en opgenomen in het UMCG, gevolgd worden. Tijdens en na de ziekenhuisbehandeling worden het beloop van hun klachten, kwaliteit van leven en hun verwachtingen t.a.v. gezondheid en gewenste uitkomsten in kaart gebracht. Doelen van SENIORLINES zijn verbetering van de zorgtrajecten van oudere ziekenhuispatiënten, het in kaart brengen van de toegevoegde waarde van de huidige ziekenhuiszorg voor senioren, verbetering van de besluitvormingsprocessen met patiënten en verbetering van begeleiding ten aanzien van zelfredzaamheid en functioneren.

Website: www.seniorlines.nl

 

Artikelen

Er zijn om dit moment nog geen artikelen.